to_gether3To-gather ali Evropska identiteta mnogoterih izbir je mednarodni izobraževalni projekt, ki mladim od 3 do 25 let starosti pomaga pri razumevanju kulturne, jezikovne, zgodovinske, politične in ekonomske raznolikosti Evrope ter jih podpira pri grajenju njihove lastne identitete.

S projektom želimo v našem vrtcu oblikovati pogoje za čim zgodnejši razvoj otrokove individualnosti in razvoj njegovih mnogoterih inteligenc (avtor koncepta H. Gardner). Otroci na različnih starostnih stopnjah skozi interaktivne, ustvarjalne in družabne igre spoznavajo samega sebe in drugega (vrstnika ali odraslo osebo) ter se učijo vzpostavljati odnose v skupnosti. Posredno se seznanijo s konceptom identitete, človekovih in otrokovih pravic, pluralnosti itd. Učni proces temelji na aktivnem vpletanju otrok ter spodbujanju inovativnega in kritičnega mišljenja. Poudarjeno vlogo imata umetnost in glasba kot univerzalni človeški prvini.

Več o projektu
Projekt je nastal na pobudo prof. Wima Kratsborna na Hanze University Groningen iz Nizozemske v okviru mreže razvojnih raziskav Comemenius 2.1. Povezuje več kot 30 vzgojno-izobraževalnih institucij iz več kot 10 držav. Vrtec Vodmat vsebine projekta To-gather izvaja od leta 2006. Vodja projekta v Sloveniji je
prof. dr. Robi Kroflič iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja projekta v vrtcu pa je Darja Štirn Koren.

Izvajamo 5 poti projekta To-gather. V poti “Identiteta” se otroci preko igre, glasbe in likovnega ustvarjanja – izdelave karakterjev za različne vloge učijo prepoznavati prvine lastne identitete in zavedanja drugih. Vloge v katere se otroci vživljo so: klovn, krotilec levov, lev in čarovnik. “Družina in prijateljstvo” otrokom približa različne vloge članov družine preko igre s punčkami, simbolne igre in rabe različnih instrumentov. Preko ozaveščanja in prepoznavanja čustev spoznavajo svojo identiteto v družini. S pomočjo literature, pogovora, igre se srečujejo z različnimi tipi družin in do njih razvijajo empatičen odnos. Pot “Dobro delo” je namenjena razvoju ekološke osveščenosti. Otroci preko igre, ustvarjanja in različnih delavnic v sodelovanju z okoljskimi nevladnimi organizacijami spoznavajo okoljske teme in problematike. Odgovoren odnos do okolja otroci razvijajo s pomočjo soustvarjanja in preurejanja igrišča vrtca po principu “Osmih prostorov” (pdf – 104 KB), pri čemer je pomembno zavedanje funkcije, ki jo ima posamezen prostor. Idejo je skupaj s strokovnimi delavci vrtca razvil Henrik Bak. Preko različnih zgodb “iz škatle” otroci spoznavajo temo “Mobilnosti in migracij” v globaliziranem svetu. V pluralni družbi se vsakodnevno srečujemo z drugimi in drugačnimi. Preko simulacije nakupa otroci spoznavajo kulturno identiteto, vero, jezik in življenjsko filozofijo “Drugih”.

Na spletnem mestu projekta to-gather.org se lahko srečate z drugimi otroki, starši in vzgojitelji. (kliknite za povezavo)

Še nekaj zanimivosti

Galerija slik

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)