zvok - metelkova mesto 41Da bi otroci v našem vrtcu napredovali uravnoteženo na gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem področju, v izvedbeni kurikulum vnašamo vrsto obogatitvenih programov. Ti otrokom omogočajo bolj atraktivno, interaktivno spoznavanje družbene stvarnosti.

Velikokrat se odpravimo na dnevne izlete v naravo, drugič spoznavamo znamenitosti našega mesta, ogledamo si lutkovne predstave, v vrtec večkrat povabimo zanimive zunanje goste, izvajamo ustvarjalne delavnice, prirejamo rajalne igre, plesne minutke in folkloro, pojemo v otroškem zboru, udeležujemo se tekmovanj za športno značko Zlati sonček, bralna značka in počnemo še veliko zanimivega. Najstarejši otroci gredo enkrat ali dvakrat letno na letovanja, zimovanja ali se udeležijo posebnega programa vrtca na vasi.

V vrtcu Vodmat si prizadevamo vsakemu otroku omogočiti udeležbo v obogatitvenih programih. Ker stroški zanje niso zajeti v ekonomsko ceno vrtca, v Skladu Vrtca Vodmat pridobivamo namenska sredstva za socialno šibkejše otroke.

Obogatitvene programe izvajajo strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Nekateri programi so posebej plačljivi in otroke starši prijavijo posebej. Program obogatitvenih dejavnosti je predstavljen na začetku šolskega leta, na prvem roditeljskem sestanku. O vseh načrtovanih dejavnostih so starši sproti obveščeni tudi preko spletnih učilnic posameznih oddelkov, oglasne deske v vrtcu, na tej spletni strani pod Aktualno in na roditeljskih sestankih.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)