DSC_1134Vrtec Vodmat v izvedbeni kurikulum že več let uvaja različne umetniško-kreativne prakse v izvedbeni kurikulum in k izvedbi vabi umetnike in kulturne institucije ter tako omogoča otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko ozadje teh praks tvorita celoviti induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje preko umetniških doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse. Didaktični okvir narekujeta sinhronizacijska didaktika in pet-stopenjski model načrtovanja, pri katerem je zadnja faza namenjena vstopu v odnos s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, s katero so se ukvarjali, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca ‘sliši njihov glas’.

Letos se je vrtec s svojim projektom priključil festivalu Bobri, na katerem bo viden zadnji korak procesa, ki so ga prešli otroci.

Decembra in januarja so se ukvarjali s temami, ki so v času, ko otroke obiščejo različni obdarovalci, zelo aktualne. Ob razmišljanju, kaj si želijo od dobrih mož, se jim je utrnila zamisel, da bi obdarovali drug drugega in po principih ponovne uporabe sami izdelali izdelke, s katerimi se lahko igrajo in ob njih preživljajo prosti čas. Vsebino so povezali s problemi potrošniške družbe, za katero je značilno kopičenje novih stvari, stare pa se nabirajo kot odpadek, in se preko tega ukvarjali tudi z ekološkimi problemi.
Otroci so doma in po igralnicah v vrtcu poiskali igrače, s katerimi se ne igrajo več, so pokvarjene, jim manjkajo koščki … V vrtec so povabili umetnika, ki sta z njimi razmišljala, kako te igrače znova oživiti, da bi bile spet uporabne in privlačne.

V vrtcu se je nabralo veliko plišastih igrač, ki jih otroci niso več uporabljali. Umetnika sta jih nagovorila, da so v starih igračah poiskali karakterje in iz njih nato sestavili nove igrače z novimi karakterji. Tako smo dobili slononoga, ježaplavca, krilopsa … Otroci so nove igrače izdelali po načelih, ki sta jih zanje zastavila umetnika.
Umetnika sta nato z otroki izdelala izmenjevalnico

V okviru festivala Bobri so otroci in umetnika na muzejski ploščadi pri Slovenskem etnografskem muzeju ustvarili instalacijo, ki služi kot izmenjevalnica “igrač s karakterji”.

K izmenjevanju igrač s karakterji so vabljeni tudi ostali otroci, starši in stari starši, skratka vsi, ki v tem vidite priložnost za ustvarjanje. Priložena so tudi navodila za izdelavo igrače. Skupaj bomo tako ustvarili mrežo izmenjave, ki jo bomo lahko spremljali na socialnem omrežju. Ideja je postati kreativen in uporabiti princip ponovne uporabe!

Navodila za predelavo igrač

nacrt_izdelava_igrac

Po poraba
Izmenjevalnica igrač z značaji
Vabilo k sodelovanju

plakat_izdelava_igrac

 

Vodja projekta: Darja Štirn, pedagoginja in vodja umetniških projektov v Vrtcu Vodmat
Umetnika: Jure Markota, akad. kipar, in Miha Artnak, akad. obl. vizualnih komunikacij
Sodelujoči strokovni delavci, mentorji otrokom v vrtcu: Katarina Munda Udovič, Alenka Cegnar, Fanči Jagunič, Liljana Anderlič, Jana Trobec, Tana Radan, Pia Pal, Vesna Pantič, Marijana Furlan, Nataša Lovko Završnik, Teja Zavec, Ana Rački, Teja Rus Zalokar

Galerija slik: Po poraba – Imenjevalnica igrač na Muzejski ploščadi

 

Galerija slik: Po poraba – Delavnica za vzgojitelje – načrtovanje projekta

 

Galerija slik: Po poraba – Igrače, ki so jih izdelali otroci

 

Galerija slik: Po poraba – Proces

 

BOBRI, 8. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje (http)

(Skupno 162 obiskov, današnjih obiskov 1)