Usposabljanje poteka tako kot pretekla  leta in sicer, da se tim za samoevalvacijo izobražuje na delavnicah na “Šoli za ravnatelje”, nato pa izvede aktivnosti v vrtcu. Aktivnosti vključujejo strokovne razprave v vzgojiteljskem zboru, aktivih, skupinah ter individualne vmesne aktivnosti, ki potekajo na ravni posameznih udeležencev.

Dosedanjima dvema prioritetnima ciljema smo dodali še tretjega. Spremljali bomo 3 cilje, iz kurikularnega področja:

  • spodbujanje spoštljivega odnosa do žive in nežive narave
  • spodbujanje porajajoče se pismenosti in govorne kompetence otrok

in iz področja vrednot:

  • spodbujanje spoštovanja in sprejemanje sebe, drugih in okolja

Določili smo nabor dejavnosti, ki jih bo vrtec storil za dosego ciljev, kakor tudi, kakšno je v skladu s cilji želeno vedenje otrok. Uskladili smo potrebne elemente spremljanja dosege ciljev, kot so merila, načini zbiranja, roki za izvedbo, nosilci dejavnosti, obdelovanja podatkov, uporaba podatkov, … Pri tem smo upoštevali evalvacijo iz preteklega šol. leta oz. analizo stanja. Na podlagi tega je nastal akcijski načrt vrtca, ki bo služil za operativne načrte oddelkov.

V tem šol. letu bo poudarek na opismenjevanju, posebej pa se bomo ukvarjali z razvijanjem strategij za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik in razvijanjem spodbudnega okolja za razvoj pismenosti pri otrocih.

V zvezi s to vsebino smo se tudi prijavili na projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti, ki ga vodi Zavod za šolstvo.

Udeleženci: vsi strokovni delavci vrtca

Tim za samoevalvacijo:

  • MARTA KOROŠEC – ravnateljica,
  • ROSANDA LEDEN – vzgojiteljica v Kc,
  • ANA GRAD ROŽMAN – vzgojiteljica v Vo.

Koordinatorica za projekt o porajajoči se pismenosti pri Zavodu za šolstvo:
DARJA ŠTIRN

 

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)