Preskoči na glavno vsebino

Dnevni program

V enotah Vodmat in Klinični center izvajamo dnevne programe za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. Dnevni programi trajajo od 6 do 9 ur. V jutranjem in popoldanskem času se otroci združujejo v dežurnem oddelku.

Vzgojno delo poteka v starostno homogenih oddelkih (otroci enake starosti), heterogenih (otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let) in kombiniranih oddelkih (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo v Ljubljani organizirano posebno mobilno službo.

Življenje v vrtcu vključuje številne dejavnosti, preko katerih se otrok aktivno gibalno, spoznavno, verbalno in osebnostno razvija v stalni interakciji z vrstniki in odraslimi ter v povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem.