Preskoči na glavno vsebino

Vpis

VPIS OTROK V VRTEC VODMAT  ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

VLOGA ZA VPIS 23/24 (word, pdf)

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.             

Vlogo oddate

 • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec;
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2022/23 in še potrebuje vrtec;
 •  starši, ki ste vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni bil sprejet v vrtec;
 • starši otroka, ki že obiskuje drug vrtec in želite otroka vključiti v naš vrtec Vodmat.

Opozorili bi vas radi, da v vrtec lahko sprejmemo samo otroke, ki so pred vključitvijo v vrtec cepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja (51. a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20). Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna.

Izpolnjeno in podpisano vlogo

 • prinesete osebno od 1. do 15. marca vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v torek 7. in 14. marca pa do 17.ure  v tajništvo vrtca na Korytkovo 24, Ljubljana ali
 • pošljete priporočeno po redni pošti ali
 • pošljete skenirano na elektronski naslov vrtca vrtec-vodmat@guest.arnes.si .

Za vse informacije ali morebiten predhodni pogovor glede izbire vrtca nas pokličite na 01 5207 100 (tajništvo vrtca) od 7.00 do 15.00 ure ali nam pišite na elektronski naslov vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Več informacije je dostopnih tudi na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/

 

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022-2023

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2022/23 bo potekal od 1. do 15. marca 2022.

 Vlogo za vpis morajo oddati:

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2021/22 in še potrebujejo prostor v vrtcu
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2021 in otrok ni sprejet v vrtec
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 Kako bo potekal vpis?

Starši otroka vpišejo v vrtec osebno, ob upoštevanju epidemioloških navodilih vrtca, lahko pa vlogo za vpis pošljejo v vrtec svoje prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Pri izvedbi vpisa otrok je vrtec dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe in navodila za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19:

 • uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
 • razkuževanje rok,
 • zračenje in čiščenje prostorov,
 • varnostna razdalja,
 • PCT pogoj za starše.

Vrtec se lahko v primeru poslabšanih epidemioloških razmer odloči za vpis na daljavo, pri tem pa v kasnejšem obdobju še pred začetkom šolskega leta organizira srečanje z otroki in starši.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij bodo staršem v tednu po 11. aprilu 2022,  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V primeru, da starši v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Obrazci

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL,  Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

 

 

Pomembna dokumentacija za vpis

 

Cena programov

Višina plačila vrtca je odvisna od dohodkovnega razred starša, občine stalnega prebivališča otroka in staršev ter programa v katerega je vključen otrok.

Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov:

 • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
 • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
 • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
 • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
 • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Pomembne informacije o ceni programov predšolske vzgoje in znižanju občinskih popustov in druge informacije MOL

Urna postavka za prekoračitev 9-urnega programa in poslovalnega časa