Preskoči na glavno vsebino

Zdravje in prehrana

Zdravje v vrtcu

V vrtcu Vodmat na vseh ravneh skrbimo za zdravje naših otrok. Pri izvajanju zdravstveno-higienskega režima v vrtcu izvajamo naslednje naloge:

  • Stalen nadzor nad higiensko-tehničnimi pogoji objektov, prostorov in opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev ter zagotavljanja varnosti otrok.
  • Nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni oz. okužb.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo prizadevanja vseh zaposlenih za zdrav življenjski način in so stalnica v življenju in delu vrtca. S pozitivnim pristopom postavljamo temelje vrednotam za zdravo rast, razvoj otrok in zdrav način življenja v najširšem smislu.

Vodja zdravstveno-higienskega režima je Anja Petelin.

 

Prehrana v vrtcu

Prehrani otrok v Vrtcu Vodmat namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov varovanja zdravja. S pravilno prehrano zmanjšujemo dejavnike tveganja za bolezni, ki se začenjajo v otroštvu in resno ogrožajo kasnejše življenje.

Naša prizadevanja so usmerjena v načrtovanje kvalitetnih jedilnikov, ki temeljijo na osnovnih izhodiščih priporočil, saj otroci potrebujejo energijsko nekoliko bogatejšo hrano kot odrasli. Le ta mora obsegati precejšen delež zdravih maščob in ogljikovih hidratov, da zadostijo dnevnim energijskim potrebam, hkrati pa dovoljšen vnos beljakovin, vitaminov in mineralov, ki podpirajo otrokovo hitro rast in razvoj. Pri tem se ne sme pozabiti na količinski normativ za posamezno starost otrok. Ponudba organizirane prehrane mora imeti za rezultat zdravstveno in higiensko neoporečne jedi, kar dosežemo s celovitim pristopom dobavljenih živil in s skrbno pripravo obrokov.

Vodja prehrane v vrtcu je Anja Petelin.

Vodja prehrane in ZHR
Anja Petelin
Telefon: 01 5207 104
E-mail: anja.petelin@vrtecvodmat.si

Vodja Kuhinje
Mira Jovanovski
Telefon: 01 5207 111

Dokumenti in povezave: