Preskoči na glavno vsebino

Integrirani, dodatni, obogatitveni programi

Obogatitvene programe vnašamo v izvedbeni kurikulum v povezavi z našo vizijo in prednostnimi nalogami vrtca. Posebno pozornost posvečamo praznikom in starim ljudskim običajem, sodobni umetnosti ter eko dnevom in naravoslovju.

V izvedbeni kurikulum integriramo vsebine projektov, kot so na primer Animiramo, Pripovedovanje zgodb, Naš vrt, Grafične zgodbe, Land art, Street art …, ki jih izvajamo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi institucijami, ter tako omogočamo otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom, vsebinami in sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranem. Pri izvedbi ekoloških vsebin sledimo načelom ekopedagogike in ekopismenosti, preko katerih razvijamo okoljsko identiteto in spoštljiv odnos do narave.

V vrtcu izvajamo bralno značko, nacionalne projekte in projekte trajnostnega razvoja, prometne varnosti ter družbene inkluzije. Vsako leto izvajamo samoevalvacijo, preko katere izpeljemo prednostno nalogo, katere namen je spodbujanje določenih kompetenc (npr. razvoj matematičnega mišljenja, govora …).

Izvajamo tudi programe v naravi, kot so izleti, zimovanja, vrtec na vasi in letovanja (namenjeni so starejšim predšolskim otrokom in so povezani z dodatnimi stroški). Izvajamo tečaj drsanja in druge gibalne aktivnosti v okviru programa Mali sonček. Vsako leto za starše pripravimo tematske razstave, koncert otroških pevskih zborov in folklorne skupine vrtca. Pripravljamo tudi dobrodelne prireditve.

Preko projektov Zdravje v vrtcu, Varno pred sončnimi žarki in Otroci sonca realiziramo dejavnosti, ki pomembno vplivajo na življenjske navade otrok in odraslih ter na celovito skrb za organiziranje zdravega načina življenja v vrtcu (zdrava prehrana, vsakodnevno gibanje, higiena ...).

Dodatne programe, kot sta angleščina in plesne urice, ponuja vrtec v izvedbi zunanjih izvajalcev in potekajo ob koncu poslovalnega časa vrtca.

Otroci se lahko v okviru vrtca udeležijo abonmaja v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Najmlajši otroci se lahko lutkovno-gledališkega abonmaja udeležijo v vrtcu, v izvedbi različnih gostujočih gledaliških skupin. Tudi strokovni delavci vrtca letno pripravijo več predstav za otroke.