Preskoči na glavno vsebino

Vizija vrtca

Poslanstvo in vizija vrtca Vodmat

Otroci so tisto bistvo, vrednota, zaradi katerih vrtec deluje. Zato so kot najvišje zastopane VREDNOTE v Vrtcu Vodmat odgovornost in pravičnost do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo tudi vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost, spoštovanje in sodelovanje.

Naše poslanstvo opredeljujemo z naslednjimi besedami: »Tu smo zaradi otrok, ki jim omogočamo varno in spodbudno okolje za razvoj njihovih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino ter okolje. Trudimo se za dosledno in korektno obveščanje staršev o učenju in razvoju njihovega otroka, katerega razvoj skrbno spremljamo. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne aktive, vključujemo v projekte, prebiramo in spremljamo strokovno literaturo, nenehno ozaveščamo svojo vlogo in naše delo sproti reflektiramo.«

Vizija našega vrtca je usmerjena v vzgojo preko umetniške izkušnje in ekopedagogiko, obe razvijamo po induktivni poti. Otrokom omogočamo različne odnose in izkušnje ter jih preko tega učimo spoštljivosti do sebe, drugega, narave in kulturne dediščine.