Preskoči na glavno vsebino

Kontakt

Tajništvo vrtca

Suzana Šeme
Telefon: 01 5207 100
E-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

 

Uprava

Ravnateljica vrtca
Franja Mojca Škof

Telefon: 01 5207 102
E-mail: franja-mojca.skof@vrtecvodmat.si

Pomočnica ravnateljice
Frančiška Jagunić
Telefon: 01 2308 260
E-mail: fanci.jagunic@vrtecvodmat.si

Pomočnica ravnateljice za bolnišnične oddelke:
Maja Weixler
Telefon: 01 2308 262
E-mail: maja.weixler@vrtecvodmat.si

Vodja prehrane in ZHR
Anja Petelin
Telefon: 01 5207 104
E-mail: anja.petelin@vrtecvodmat.si

Svetovalna služba
Darja Štirn
Telefon: 01 5207 113
E-mail: darja.stirn@vrtecvodmat.si
Katarina Slukan
E-mail: katarina.slukan@guest.arnes.s

Specialno-pedagoška služba:
Veronika Devetak (nadomešča Marušo Jug Meglič)
Telefon: 030 422 320
E-mail: veronika.devetak@vrtecvodmat.si

Računovodja – servis
Eva Frece
Telefon: 01 5207 106
E-mail: rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodkinji
Nataša Hribar

Telefon: 01 5207 115
E-mail: oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si
Alenka Okorn
Telefon: 01 5207 115
E-mail: knjigovodstvo-vvzljvod@guest.arnes.si

 

Enota Vodmat

Sedež enote
Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5207 100
E-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

 

Enota Klinični center

Sedež enote
Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2308 260
E-mail: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

 

Bolnišnični oddelki

Sedež enote
Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2308 262
E-mail: maja.weixler@vrtecvodmat.si