Preskoči na glavno vsebino

Kontakti

Tajništvo vrtca

Suzana Šeme
Telefon: 01 5207 100
E-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

 

Uprava

Ravnateljica vrtca
Marta Korošec

Telefon: 01 5207 102
E-mail: marta.korosec@vrtecvodmat.si

Pomočnica ravnateljice
Franja Mojca Škof
Telefon: 01 2308 260
E-mail: franja-mojca.skof@vrtecvodmat.si

Pomočnica ravnateljice za bolnišnične oddelke:
Jadranka Kovačič
Telefon: 01 2308 262
E-mail: jadranka.kovacic@vrtecvodmat.si

Vodja prehrane in ZHR
Stanka Zorec
Telefon: 01 5207 104
E-mail: stanka.zorec@vrtecvodmat.si

Svetovalna služba
Darja Štirn
Telefon: 01 5207 113
E-mail: darja.stirn@vrtecvodmat.si
Katarina Slukan
E-mail: katarina.slukan@guest.arnes.si 

Specialno-pedagoška služba:
Maruša Jug Meglič
Telefon: 030 422 320
E-mail: marusa.jug-meglic@vrtecvodmat.si

Računovodja – servis
Eva Frece
Telefon: 01 5207 106
E-mail: rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodkinji
Natalija Hribar

Telefon: 01 5207 115
E-mail: oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si
Alenka Okorn
Telefon: 01 5207 115
E-mail: knjigovodstvo-vvzljvod@guest.arnes.si

 

Enota Vodmat

Sedež enote
Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5207 100
E-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

 

Enota Klinični center

Sedež enote
Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2308 260
E-mail: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

 

Bolnišnični oddelki

Sedež enote
Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2308 262
E-mail: jadranka.kovacic@vrtecvodmat.si