Preskoči na glavno vsebino

Ostali projekti

Zdravje v vrtcu

26.08.2021

V vrtcu si prizadevamo ustvarjati zdravo, varno in spodbudno okolje za otroke tudi preko

programa »Zdravje v vrtcu«, ki je integriran v različne dejavnosti otrok.

V letošnjem šolskem letu je v programu, ki je podprt s strani NIJZ, sodelovalo 15 oddelkov

(vsi oddelki v enoti Klinični center, 2 oddelka v enoti Vodmat, 1 bolnišnični oddelek)

  • Rdeča nit programa: »POČUTIM SE DOBRO« v povezavi z zdravim načinom življenja

Dobro počutje otrok je vodilo pri našem delu. Preko igre, druženja z vrstniki in dejavnosti otroci doživljajo varnost, sprejetost ter pridobivajo nove veščine in znanja.

- postopno uvajanje otrok (kljub upoštevanju higienskih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja covid-19, ki so nekoliko skrajšali uvajanja in prisotnost starša ob otroku v skupini, smo vsakemu novincu zagotovili dovolj časa in podpore, da je postopno sprejel novo okolje, v katerem se je dobro počutil)

- sproščeno vzdušje pri uživanju obrokov (pogovori o zaužiti hrani, umirjena glasba, priprava pogrinjkov, spodbujanje k poskušanju vse ponujene hrane in izražanje mnenja, kaj nam je všeč in kaj ne)

- pozitivne spodbude in pohvale otrokom za njihove dosežke (opažen napredek otrok s strani odraslega, ozaveščanje otrok o pomenu lastnega prizadevanja za premagovanje ovir, podpora pri občutkih zadovoljstva)

- prepoznavanje in izražanje čustev (igre z ogledalom, slike s prikazom čustvenih stanj, izražanje čustev z mimiko, spodbujanje k opisovanju lastnega počutja)

- prepoznavanje sebe in družinskih članov na fotografijah, pogovori in občutenje ugodja ob opazovanju, povezovanje družinskega in vrtčevskega okolja;

- spoznavanje svojega telesa (srečanje s »kostkotom«, umeščanje delov telesa in notranjih organov na telesno shemo, funkcije naših organov in skrb zanje)

- Dobili bomo dojenčka (ogled filma, pogovor o nosečih mamicah, simbolna igra z dojenčki)

- Igra z vlogami »Pri zdravniku« (uporaba sanitetnega materiala in zdravniških pripomočkov pri igri z dojenčki)

- vsakodnevno bivanje na prostem v različnih vremenskih pogojih (prenos izvedbe velike večine dejavnosti na prosto, sprehodi z dežniki, čofotanje po lužah, občutimo sneg, zimske radosti in igre na snegu)

- igre, ki so se jih otroci igrali ter jih povezujejo in pripomorejo k dobremu počutju: Lisica lovi veverice, Dojenčki v hišico, skrivalnice, Pepček, Gnilo jajce, Ti si mali krokodil, Mucek mijavkni, Osliček, kdo te jaha, Pleši,pleši deklica, Ples okoli stolov, Ples z metlo….;

  • Zdrava prehrana

- poskušanje različnih vrst sadja in zelenjave, ponujene na privlačen način (nabodala, sadno zelenjavni krožniki, sestavljanje sadne pojedine ob praznovanju rojstnega dne, spoznavanje sadja in zelenjave preko obiska tržnice, gojenje zelenjave na vrtovih vrtca in priprava solat, obiranje grozdja na trti, uživanje sadja z naših sadnih dreves)

- prehranska piramida (igra z živili in razvrščanje živil, spoznavanje zdrave in nezdrave hrane)

- Tradicionalni slovenski zajtrk v novembru in juniju (pomen zajtrka za dober začetek dneva, spoznavanje življenja čebel, igra s čebelarskimi pripomočki, poskušanje različnih vrst medu, priprava jabolk z medom, ustvarjanje prazničnega vzdušja ob slovenskem zajtrku) 

- spodbujanje pitja vode ali nesladkanega čaja preko celega dne  (kotički za pitje, privlačne oznake lončkov , samostojna postrežba pijače)

- priprava napitkov iz sveže stisnjenega sadja, dodatki zelišč

 

  • Narava in varovanje okolja (ekologija)

- Naši vrtovi (skrb za rast rastlin, obdelava vrtov, sejanje in sajenje zelenjave, dišavnic in cvetja, pobiranje pridelkov in priprava za uživanje)

Vsaka skupina otrok ima urejen vrtiček, za katerega skrbi. Na vrtovih rastejo zelišča, zelenjava, cvetje, jagode. Otroci spoznavajo potek rasti in za vrt skrbijo. V nekaterih skupinah so iz pridelkov pripravili solate, namaze, napitke, kar so otroci z veseljem zaužili. Vrtovi zaživijo ob Dnevu zemlje, ko se pričenja sejati ali saditi rastline. Pred tem otroci v jesenskem času pobirajo semena, v prostoru opazujejo klitje, pomladi nadaljujejo s sejanjem in sajenjem. Otroci vrtove opremijo z napisi in oblikovanimi dodatki (varuhi vrtov). Pridelki ponujajo možnost spoznavanja z vsemi čutili.

- Male živali v naši okolici, premagovanje strahu in ustrezen odnos do njih (mravlja, polž, čebela, deževnik, hrošči, pikapolonica)

- Doživljanje zraka s čuti (izpeljava poskusov: Kako zrak čutimo, vidimo, zavohamo, slišimo; Flupi in zrak, spoznavanje čistega in onesnaženega zraka in vpliv na naše zdravje)

  • Osebna higiena

Ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije Covid-19 so nas spremljali celo leto in postajali vsakodnevna rutina tako za odrasle kot za otroke.

- poudarek na pogostem umivanju rok (jutranje umivanje pred vstopom v igralnico, umivanje rok po dejavnostih, pred jedjo, po uporabi sanitarij, spodbude s slikovnim materialom, rime in pesmice ob umivanju rok, slikovni prikaz pravilnega kihanja, kašljanja, tehnika pravilnega umivanja rok, razlaga varnostne razdalje, didaktična igra: Beg pred bacili in mikrobi, Spomin)

  • Gibanje

Strokovni delavci se zavedamo, da je potreba po gibanju primarna otrokova potreba. Zato smo otrokom pripravljali veliko raznolikih in zanje primernih gibalnih dejavnosti v igralnici, drugih prostorih vrtca in predvsem na prostem. Pri tem smo otrokom dali na razpolago različne športne rekvizite in ostale pripomočke.

- vsakodnevni gibalni izzivi za najmlajše (spodbujanje plazenja, plezanja, prestopanja, hoje, teka)

  • Zobozdravstvena vzgoja

- obisk zobozdravnice iz Stomatološke klinike v vseh predšolskih oddelkih enote Klinični center (spoznavanje zobozdravstvenih pripomočkov, učenje pravilnega ščetkanja preko lutke, pomen ustne higiene za zdravje zob, pregled stanja zob, spoznavanje zdravih in nezdravih navad, igra s pripomočki)

- igra z vlogami »Pri zobozdravniku«

- ogled filma Ostal bom zdrav s poudarkom na skrbi za zobe

- prebiranje literature: Novice z aleje mlečnih zobkov, Sapramiška, poljudna otroška literatura o zobeh

- spodbujanje k splakovanju zob z vodo po obrokih

- redna jutranja telovadba s poudarkom na razgibanju posameznih delov telesa

- izvajanje atletske abecede na različnih igriščih v okolici, štafetne igre

- izvajanje gibalnih iger in zgodb (uporaba kartic z gibalnimi motivi)

- celoletna izvedba programa »Mali sonček« za otroke od 2. leta dalje

- sproščanje: Joga za otroke, Tibetančki, Potovanje v tišino

- kolesarjenje na igrišču vrtca

- izpeljava krosov: jesenski in pomladni kros na Kodeljevem, Tek za najmlajše na terasi vrtca

- izleti: Golovec (orientacijsko iskanje zaklada), Janče (nabiranje kostanja), Pohod ob žici, Volčji potok, pohodi po Pokljuki;

- obisk  festivala Igraj se z mano (gibalni poligoni);

  • Program: »Varno s soncem«

- Izvajanje vzgojno izobraževalnih vsebin, namenjenih seznanitvi otrok (in njihovih staršev) s problematiko in osnovnimi načeli zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov (pogovori o soncu, igra s pripomočki za zaščito pred sončnimi žarki, prebiranje zgodb in poljudne literature o soncu, spoznavanje sence, ustvarjanje sence in iskanje primernih kotičkov za igro na prostem);

- 28. maj – DAN SONCA (obeležitev z dejavnostmi);

- Upoštevanje načel zaščite pred škodljivim delovanjem UV sončnih žarkov pri vseh dejavnostih na prostem, v vrtcu in v domačem okolju.

- spremenimo navade dnevnega reda (omejimo izpostavljenost soncu med 10. in 16. uro - takrat je moč sončnih žarkov največja; na prostem bivamo že v jutranjem času; dejavnosti na prostem izvajamo po zajtrku in se okrog  10. ure umaknemo v prostore vrtca);