Preskoči na glavno vsebino

Posebni dosežki in nagrade

Nagrada Republike Slovenije, ministerstva za izobraževanje, znanost in šport, za življensko delo na področju vrtcev

05.08.2020

Marta Korošec, ravnateljica vrtca, je 4. oktobra 2017 prejela nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju vrtcev.

 

Obrazložitev nagrade:

Marta Korošec nagrada za življenjsko delo na področju vrtcev
Marta Korošec, prof. pedagogike in filozofije, je poklicno pot začela kot svetovalna delavka in jo po devetih letih nadaljevala kot ravnateljica vrtca. Ves čas delovanja je skrbela za dvig kakovosti prakse v povezavi s izsledki pedagoške stroke, ki jo je vnašala v prakso. S spodbujanjem refleksije in vnovično opredelitvijo pedagoških resnic je skrbela za strokovnost sodelavcev in spreminjanje subjektivnih stališč. S kritičnostjo je ustvarjala okolje za preizkušanje spoznanj različnih pedagoških konceptov. Posebno mesto v njenem vodenju ima umetnost, ki jo je z desetletja trajajočim izpopolnjevanjem in sodelovanjem s strokovnjaki razvila v želeno pedagoško prakso, v kateri so določeni vloga vzgojitelja in vloga okolja v razvoju prosocialnega vedenja ter učenje z umetnostjo. Tako sta bila vrtec in tudi ona sama zgled v ožjem in mednarodnem okolju.

Dejavno je sodelovala pri projektih: Postopno uvajanje kurikula; Integrirano učenje tujega jezika; Trening vizualne percepcije; Ustanovitev mednarodnega vrtca; Korak za korakom in drugih. Strokovnost je vnašala v dokumente, ki podpirajo prakso predšolske vzgoje: Preverjanje programskih smernic za svetovalno delo v vrtcih; Spremljanje otrok z vidika psihosocialnega in spoznavnega razvoja ter učne uspešnosti; Integracija vizualnega opismenjevanja z umetnostjo in kulturno dediščino v kurikulu; Sodelovala je v različnih komisijah in organih na lokalni in državni ravni ter tako bogate strokovne in delovne izkušnje prenašala na mlade ravnatelje in stanovske kolege. S sodelovanjem pri mednarodnih projektih Cmepius, Lets go exchanging in Erasmus pa je bogastvo stroke ponesla tudi v tujino.

Z delom je pomembno zaznamovala stroko predšolske dejavnosti in obogatila vzgojna okolja v razvoju generacij otrok.