Preskoči na glavno vsebino

Posebni dosežki in nagrade

Nagrada Republike Slovenije, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje

05.08.2020

Vrtec je 3. oktobra 2013 prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje.

Nagrada je bila podeljena za izjemne dosežke, ki jih je vrtec izkazal pri vsebinskem snovanju projekta Kulturno žlahtenje najmlajših.

Obrazložitev nagrade:

Vrtec Vodmat Ljubljana
Nagrada za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje
Za profesionalno in strokovno delovanje vrtca v projektu Kulturno žlahtnjenje najmlajših. V tesnem sodelovanju s strokovnjaki so strokovne delavke z razumevanjem teoretičnih konceptov projekta te uvajale v vsakodnevno pedagoško prakso dela z najmlajšimi. S stalnim kritičnim zavedanjem vloge vzgojiteljice, zmožnosti otroka in pomena njegovih odzivov za boljše razumevanje njegovega razvoja so iskale ustrezna izrazna sredstva, s katerimi otrok lahko sporoča, kako doživlja sebe in svoje okolje. V tem procesu je imela posebno vlogo umetnost kot sredstvo za doživljanje, izražanje in opazovanje ter izmenjavo različnih pogledov.

V dve leti trajajočem projektu, katerega namen je bil povezati razvoj otrokove prosocialnosti in moralnosti po načelih celovitega induktivnega vzgojnega pristopa z rabo različnih umetniških praks kot spodbujevalcev moralne občutljivosti, so strokovne delavke ob sistematični spremljavi zunanjih sodelavcev in lastno analizo v povezavi z umetniškimi dejavnostmi in simbolno igro prispevale k empiričnemu delu pomembnih raziskav otrokovega prosocialnega in moralnega razvoja.

Bogate izkušnje in rezultate dela v izbranem projektu je vrtec Vodmat kljub poteku projekta nadaljeval na področju razvoja kakovosti in jih razširjal na različnih strokovnih srečanjih med strokovno javnost predšolskega področja doma in v tujini in s tem v največji možni meri dodatno obogatil že sicer kakovostno zasnovan sistem predšolske vzgoje v Sloveniji.

Več o projektu