Preskoči na glavno vsebino

Predstavitev

Grafiti

14.08.2020

Vsebina projekta je nastala v okviru obogatitvenih dejavnosti s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana. Projekt je v vrtcu potekal v šolskem letu 2011/12.

Vsebina se je odvijala v okviru širše teme, v kateri se srečujemo s spoznavanjem sodobne umetnosti, znotraj katere smo se maja in junija 2012 ukvarjali z urbano umetnostjo (tj. Street art). V projektu so se otroci seznanili z različnimi praksami urbanih umetnikov in z možnostmi, kako svoja angažirana stališča predstaviti v javnem družbenem prostoru.

V našem vrtcu izvajamo projekte po principu petstopenjskega modela načrtovanja, kjer se vsaka tema začne z odpiranjem čutov, navduševanjem nad izbrano vsebino. Tako smo v fazi odpiranja čutov otroke popeljali po mestu, kjer so iskali elemente moderne in urbane umetnosti, se spraševali s čim nas grafit nagovarja … Otroci so spoznavali razliko med vandalizmom ter umetnostjo in družbenim angažmajem. Ustavili smo se v Metelkova mestu, in sicer z namenom odpiranja čutov in udomačitvijo prostora ter senzibiliziranja za urbano umetnost. V vrtcih so se odvijale delavnice na temo grafitov, urbanega pohištva, instalacije …, ki so poglobile vsebino.

Otroci so nato glede na raziskovanja oblikovali teme, ki so jih želeli predstaviti v medijih urbane umetnosti. Vsem temam je bilo skupno izhodišče mesto Ljubljana v povezavi z naravo, ekologijo. Vsebine so bile naslednje: Oživitev kante za smeti skozi nalepke; Dim skozi modo; Manifest vodi skozi performans; Psevdonimi naših imen skozi grafit; Kontrast – čisto/nasmeteno skozi instalacijo; Urbano in zeleno skozi grafit; Zeleno skozi urbano pohištvo; Mavrica razlik skozi grafit; Urbani zvok skozi grafit.

Otroci so sami izbirali tematiko upodobitev. Znani slovenski grafitar Miha Artnak in akademski kipar Jure Markota sta jih seznanila z različnimi tehnikami urbane umetnosti. Grafite so otroci skupaj z umetnikoma ustvarili na vrtčevskem igrišču.

V nadaljevanju smo teme v vseh oddelkih nadgradili s skupno vsebino Zeleno v našem mestu. Cilj izvedbe je bil, da otroci ob zaključku skupaj z umetnikoma pripravijo družbeno angažirano obliko sporočila širši javnosti, ki je bila, da si v mestu želijo več zelenja. Sama realizacija se je zgodila v  Metelkova mestu, v sredini junija. Otroci so tam ustvarili grafit – velik zelen virtualni travnik. Sporočilo so ponesli tudi izven Metelkove, da izražanje svoje vizije, usklajenosti urbanega in naravnega okolja, predstavijo s 'pravim grafitom' v mestu, in sicer na način, da sredi urbanega okolja naslikajo domišljijske vrtove. Na obrobju Metelkova mesta so otroci oblikovali tri izjemno likovno dovršene grafite. Ker je eden od njih segal na fasado hiše v okolici, ki je bila že prej porisana z grafiti brez umetniške in sporočilne vrednosti, so oblasti ob anonimni prijavi slikanja otrok naročile odstranitev tega grafita. Odzivi kritičnega tiska (zapis v Mladini) in strokovne javnosti so bili enotni: visoko likovno dovršena in družbeno angažirana praksa otrok je bila v delu javnosti žal prepoznana kot vandalizem.

Po besedah dr. Robija Krofliča, rednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, »je grafite otrok iz Vrtca Vodmat omogočilo dejstvo, da so bili otroci pripoznani kot zmožna bitja, njihove ideje pa kot inteligentne in vredne pozornosti, upoštevan je bil njihov ontološki angažma (javnosti sporočiti, v kakšnem okolju želijo živeti), odrasli pa so se, izhajajoč iz interesov in želja otrok, potrudili otrokom ponuditi nova znanja, veščine in možnost učenja iz neposredno družbeno angažirane dejavnosti.«

V projektu, ki smo ga poimenovali Vizualne podobe, smo sodelovali s KUD Mrežo – Metelkova mestom, oblikovalcem, vizualnim umetnikom in grafitarjem Miho Artnakom in akademskim kiparjem in vizualnim umetnikom Juretom Markoto.

Vodji projekta sta bili Darja Štirn in Nataša Serec.

Vzgojiteljice in nosilke projektov v skupinah otrok so bile: Jana Pevec, Suzana Teichmeister, Tatjana Korotaj, Tatjana Krmpot, Ivica Žlogar, Vanja Kep, Andreja Lorber in Valerija Pečan.