Preskoči na glavno vsebino

Predstavitev

Rihard Jakopič in slovenski impresionisti

04.08.2020

Vsebina projekta je potekala v okviru obeležitve 140-letnice rojstva Riharda Jakopiča – čas impresionizma na Slovenskem. Vsebino projekta smo povezali z izvedbo vsebin projekta Kulturno žlahtenje najmlajših in To Gather. Dejavnosti so bile sofinancirane s strani Mestne občine Ljubljana, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije – Evropskega socialnega sklada. Projekt je v vrtcu potekal v šolskem letu 2008/09.

Namen projekta je bil otrokom predstaviti umetniška dela in način dela slovenskih impresionistov, prednostno Riharda Jakopiča. V projektu smo iskali načine, pristope, kako otroku približati ustvarjanje impresionistov in jih nagovoriti na tak način, da so tudi sami postali ustvarjalci. Spoznali so umetnika Riharda Jakopiča, njegova dela in način življenja.

Projekt je potekal tako, da so se najprej strokovni delavci seznanili s vsebino, z deli impresionistov (ogled razstave Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920 v Narodni galeriji Slovenije) in iskali vsebine in dejavnosti za delo z otroki. V naslednji fazi smo tudi otroke odpeljali na ogled razstave v Narodno galerijo. Po značilnostih impresionističnega slikarstva smo otrokom poskušali nuditi izkušnje in izzive, kot so zavedanje trenutka in kasneje slikanje le tega. Prednostno smo se posvetili simbolizmu, prizorom iz vsakdanjega življenja, naravi, svetlobi in barvam, estetski občutljivosti, dogajanju ...

V duhu impresionizma smo raziskovali barve, svetlobo, risali na platno, se čudili in opazovali lepote stvarstva, narave, v čas ujete trenutke … Ob tem smo spoznavali življenje in delo Riharda Jakopiča in drugih slovenskih impresionistov, katerega oziroma katerih dela so pomenila izziv za razmišljanje o ustvarjanju po načelih impresionizma. Nastale so čudovite stvaritve otrok, ki smo jih ob koncu šolskega leta razstavili v vodmatskem paviljonu, ki smo ga ustvarili na igrišču vrtca. Nekatere slike so otroci skupaj s tolkalistom in specialistko za kreativni gib interpretirali v jeziku giba in glasbe. Ob zaključku projekta smo na igrišču vrtca razstavili slike otrok in galerijo le teh poimenovali »V PAVILJONU UJETIH TRENUTKOV« po prvi slovenski umetniški galeriji, t. i. JAKOPIČEV PAVILJON, ki jo je po načrtih Maksa Fabianija na svoje stroške dal zgraditi Rihard Jakopič. Vabimo vas k ogledu spodnje virtualne galerije.

Vodja projekta je bila pedagoginja Darja Štirn.

V projektu so sodelovali vsi strokovni delavci enote Vodmat.

Umetnika in kulturna ustanova: Narodna galerija Slovenije, specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo Mojca Leben, tolkalist Franci Krevh