Preskoči na glavno vsebino

Predstavitev

Svetloba - tema

06.08.2020

Vsebina projekta je nastala v okviru obogatitvenih dejavnosti s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana. Projekt je v vrtcu potekal v šolskem letu 2012/13.

Projekt smo povezali s poslanstvom in prednostnimi nalogami enote Klinični center, ki se dotika ekologije in spoštljivega odnosa do narave in ljudi. Ob spoznavanju lastnosti svetlobe in njenega izvora smo z otroki raziskovali vzroke in posledice posameznih pojavov, ob tem pa razvijali kritični odnosa do stvari, ki se v naravi zgodijo. Otroci so preko različnih delavnic, poskusov in eksperimentov odkrivali in spoznavali lastnosti svetlobe, njen pomen za življenje na Zemlji, način širjenja, sam izvor, nastanek, pojave in stranske učinke, ki jih le ta povzroča … Dotaknili smo se varčevanja z energijo in raziskovali načine, kako to lahko udejanjimo. Otroci vedo, da imamo na igrišču sanitarije na sončne celice in vedo, kako to deluje …

V nadaljevanju smo skupaj z umetnikom vizualizirali svetlobo, temo, se ukvarjali z spreminjanjem oblike ob različnih svetlobah, se igrali s senco, jo raziskovali, iskali … Svoja raziskovanja so otroci reflektirali v mediju giba in glasbe, spoznavali so svet svetlobe in teme, se ukvarjali z odzivanjem telesa na svetlobo in temo, s prehajanjem iz teme v svetlobo, ponazarjanjem skrivnosti, povezanostjo človeka in z odkrivanjem njegove sence.

Ker smo temo raziskovali v času vedno daljših noči in prehoda v zimski solsticij, ko so dnevi vedno krajši in je svetlobe vedno manj, hkrati pa je človek že od nekdaj iskal načine, kako pomagati soncu, da tema na Zemlji ne bo popolna tema, smo samo vsebino povezali s slovenskim ljudskim izročilom, ki je ravno za to obdobje zelo bogato. Dan sv. Lucije – dan luči smo tako izbrali za dan, ko smo pripravili praznovanje ob zaključku projekta in tam pokazali nekaj utrinkov, dejavnosti na temo svetlobe, teme in senc, ki smo jih ob raziskovanju spoznali.

Vodja projekta je bila pedagoginja Darja Štirn.

Umetnika: akademski kipar Jure Markota in specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo Mojca Leben.

Sodelovali so vsi strokovni delavci iz enote Klinični center.