Preskoči na glavno vsebino

Predstavitev

Kulturno žlahtenje najmlajših

20.08.2020

Gre za nacionalni projekt, ki je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Uvrščal se je v področje Kulturne vzgoje in bralne pismenosti za obdobje od 2008 do 2011.

Vrtec je za profesionalno in strokovno delovanje v projektu Kulturno žlahtenje prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje.

V okviru projekta je Vrtec Vodmat vodil mrežo sedmih vrtcev, sedmih kulturnih institucij in sedmih samostojnih kulturnih delavcev oziroma umetnikov, ki so v letih 2008–2010 sodelovali z namenom razvijanja modela sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami, umetniki in kulturnimi institucijami. Cilja, ki smo jima v projektu sledili, sta bila:       

  • vključevanje kulturnih institucij in umetnikov v vzgojno-izobraževalni proces in razvijanje modela sodelovanja z njimi ter oblikovanje smernic in predlogov za vključevanje kulturne vzgoje v izvedbeni kurikulum vrtca,
  • uvajanje pedagoške inovacije – celovitega induktivnega modela spodbujanja prosocialnega in moralnega razvoja z uporabo vzgoje s pomočjo umetnosti.

 

Izhajali smo iz teoretičnih izhodišč, ki pravijo, da ukvarjanje z umetnostjo predstavlja eno izmed najučinkovitejših sredstev osebnostnega razvoja posameznika in prispeva k višji kakovosti življenja ter da umetnost pozitivno vpliva na ustvarjalnost in samopodobo..

 

Vodja projekta je bila Darja Štirn, univ. dipl. pedagoginja.

Strokovno podporo je projektu nudil dr. Robi Kroflič, red. prof.

 

 

  MONOGRAFIJA projekta Kulturno žlahtenje najmlajših

Več o projektu:

Gradivo